solární systémy

solární systémy od firmy Junkers pro ohřev vody včerně montáže kondenzačních kotlů a ekvitermní regulace představují velkou úsporu finančních prostředků vynaložených na vytápění objektů (rodinných domů, komerčních objektů) a ohřev teplé užitkové vody.